1. Điều kiện áp dụng chính sách đổi sản phẩm

  • À LA MODE PARIS đồng ý đổi sản phẩm trường hợp sản phẩm được mua tại website https://alamode-paris.vn/ và mua trong vòng 5 ngày.
  • Sản phẩm đổi phải trong tình trạng mới, còn nguyên seal, chưa mở, chưa qua sử dụng. 
  • Nếu khi mua sản phẩm có bao gồm phần quà tặng đính kèm thì quý khách sẽ được chọn trong các trường hợp sau:

++ Trả lại quà tặng đính kèm (chưa qua sử dụng) và nhận quà tặng đính kèm của sản phẩm đổi sau đó.

++ Giữ lại quà tặng đính kèm và không nhận quà tặng đính kèm của sản phẩm đổi sau đó.

++ Nếu sản phẩm đổi sau đó không có quà tặng đính kèm, quý khách cần trả lại quà tặng đính kèm (chưa qua sử dụng) để được hỗ trợ đổi hàng.

  • Nếu khi mua sản phẩm có bao gồm chương trình khuyến mãi như nhập code giảm %, giảm thêm trên giá đã giảm hoặc các chương trình khuyến mãi khác... thì số tiền bù chênh lệch sẽ được tính dựa trên giá đã trừ sau khuyến mãi. Ví dụ:

++ Sản phẩm đổi giá bán website: 500.000 VND

++ Sản phẩm đổi sau khi áp dụng chương trình khuyến mãi: 400.000 VND

++ Sản phẩm đổi sau đó giá bán website: 600.000 VND

++ Số tiền bù chênh lệch cần thanh toán thêm: 200.000 VND

  • Quý khách sẽ chịu phí vận chuyển một chiều và sản phẩm đổi sau đó sẽ được tính phí theo Chính sách vận chuyển - giao nhận (tại đây). 

2. Điều kiện áp dụng chính sách trả sản phẩm

  • À LA MODE PARIS đồng ý trả sản phẩm trường hợp sản phẩm được mua tại website https://alamode-paris.vn/ và mua trong vòng 5 ngày.
  • Sản phẩm trả do lỗi từ nhà sản xuất, sản phẩm hết hạn, hoặc các nguyên nhân lỗi sản phẩm khác.
  • Nếu khi mua sản phẩm có bao gồm phần quà tặng đính kèm thì quý khách cần trả lại quà tặng đính kèm (chưa qua sử dụng) để được hỗ trợ trả hàng.
  • Nếu khi mua sản phẩm có bao gồm chương trình khuyến mãi như nhập code giảm %, giảm thêm trên giá đã giảm hoặc các chương trình khuyến mãi khác... thì quý khách sẽ được hoàn lại tiền theo số tiền quý khách thực thanh toán. 

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến Chính sách đổi - trả hàng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 098 874 56 33 hoặc gửi email về sales@alamode-paris.com.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: